Aktualności Aktualności

Powrót

Komunikat -Sprzedaż detaliczna

Komunikat -Sprzedaż detaliczna

Komunikat

 

Dotyczy zasad sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Mińsk

 

 

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki, z dniem 28.05.2020 dopuszcza się sprzedaż detaliczną surowca drzewnego z dokonywaniem płatności w formie gotówkowej. Leśniczy przyjmując gotówkę, wydając asygnatę i paragon, zachowuje zasady bezpieczeństwa rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny tzn. stosuje środki dezynfekujące, używa rękawiczek oraz maseczkę ochronną i w miarę możliwości zachowuje bezpieczną odległość.