Aktualności Aktualności

Powrót

Zakończone konsultacje społeczne dotyczące obszarów HCVF

Zakończone konsultacje społeczne dotyczące obszarów HCVF

Ogłoszenie o zakończeniu konsultacji społecznych

dot. lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Nadleśnictwo Mińsk informuje, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF. W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za obszary HCVF.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

Ogłoszenie

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Mińsk informuje, że zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce zostały podjęte działania w zakresie wyznaczania (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

9.1.2. Zarządzający lasami o dużej i średniej powierzchni określi występowanie lasów o szczególnych wartościach ochronnych zgodnie z dostępnymi kryteriami, uznanymi przez FSC-Polska”. – Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce.

Wybór powierzchni proponowanych do uznania za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF – dalej: „obszary HCVF”, został dokonany na podstawie opracowania „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest) w Polsce”. FSC-Polska. https://pl.fsc.org/pl/dokumenty

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem obszarów HCVF, zapraszamy do konsultacji.

Osobą do kontaktu w sprawie wyznaczania obszarów HCVF jest:

- z ramienia Nadleśnictwa Mińsk – Jacek Wąsowski tel. 25 759 35 25, e-mail:  jacek.wasowski@warszawa.lasy.gov.pl

Opinie, uwagi i własne propozycje prosimy przesyłać na adres siedziby nadleśnictwa lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: mailto:minsk@warszawa.lasy.gov.pl, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 20 maja 2019 r.

W razie ewentualnych pytań mogą Państwo kontaktować się również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, nr tel. (22) 517 33 22, adres e-mail: ochrona@warszawa.lasy.gov.pl.

Odpowiedź na ewentualnie zgłoszone uwagi będzie przekazywana przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie.