Historia Nadleśnictwa Mińsk Historia Nadleśnictwa Mińsk

Historia

Nadleśnictwo Mińsk powstało w 1945 roku. Utworzono je z: - dawnych lasów państwowych - 1 431,31 ha, - lasy pomajątkowe upaństwowione na mocy Dekretu z dnia 12 grudnia 1944 roku o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa - 4 287,23 ha, - lasy przejęte w 1949 r. Od Prezydium Stołecznej Rady Narodowej (przed 1939 r. będące w posiadaniu przedsiębiorstwa Agril) -2 487,55 ha.

       Tutejsze lasy były w przeszłości sprzymierzeńcem powstańców. Dawały schronienie przed wrogiem, w nich urządzano obozowiska, składy wojenne (amunicji, broni, itp.). W lasach Nadleśnictwa Mińsk stoczono wiele potyczek m.in.:
- walkę w lesie pod Wielgolasem w dniu 23.02.1863 r. wojsk carskich z oddziałem powstańców dowodzonych przez Ziemosława Kuczyka,
- bitwę w Staninie w dniu 14.03.1863 r. oddziału W. Lewandowskiego z wojskami carskimi,
- bitwy na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w dniach 15-16.04.1863,
- bitwę w Górkach (gm. Dębe Wielkie) w dniu 25.05.1863 r.,
- bitwę w Starych Groszkach (gm. Kałuszyn) w dniu 22.06.1863r.,
- bitwę w Kuflewie (gm. Mrozy) w dniu 27.10.1863 r.,
- bitwę w Mieni (gm. Cegłów) w dniu 4.11.1863 r.,
- bitwę w Zastawie (gm. Stanin) w dniu 2.12.1863 r.

W okresie okupacji nasze lasy były silnie zdewastowane. Stan ten został spowodowany nie tylko eksploatacją przez okupanta, ale również masowymi kradzieżami miejscowej ludności. Zły stan lasu wynikał także z rabunkowej gospodarki prowadzonej poprzez właścicieli tych lasów w okresie przedwojennym.

Wartość strat wojennych w Nadleśnictwie Mińsk wynosiła w złocie:

  • w drzewostanach - 6 969 300 zł.,
  • w degradacji gleby - 227 430 zł.,
  • w budynkach leśno-gospodarczych - 10 610 zł.,
  • w maszynach i urządzeniach - 3 400 zł.,
  • w łowiectwie - 400 690 zł.,
  • inne - 168 490 zł.

Ogółem wartość strat wynosiła 7 779 920 zł w złocie.