Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mińsk
Nadleśnictwo Mińsk
25 759 35 25
25 759 35 26

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41
05-300 Mińsk Mazowiecki

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

/pgl_lp_1708/SkrytkaESP

Konto bankowe:

Bank PeKaO S.A. I/O Mińsk Mazowiecki
Nr rachunku: 44124027021111000030484641

Nadleśniczy
Piotr Serafin
25 759 35 25
Z-ca Nadleśniczego
Robert Milewski
25 759 35 25
Główny Księgowy
Agnieszka Kaczan-Delegacz
25 759 35 25
Sekretarz Nadleśnictwa
Karolina Jabłońska
25 759 35 25
Inżynier Nadzoru
Krzysztof Paluch
25 759 35 25

Dział gospodarki leśnej

Robert Milewski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 25 759 35 25
Neoniła Selwestruk
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania i selekcji
Karol Jabłoński
Starszy specjalista SL ds. Stanu Posiadania i Leśnej Mapy Numerycznej
Ewa Urbanek
Specjalista SL ds. Marketingu
Jacek Wąsowski
Starszy specjalista SL ds. użytkowania i ochrony lasu oraz edukacji

Księgowość

Agnieszka Kaczan Delegacz
Główny Księgowy
Beata Zajma
Starsza Księgowa
Magdalena Och
Księgowa
Zbigniew Sadoch
Kasjer

Dział administracji

Karolina Jabłońska
Sekretarz Nadleśnictwa
Piotr Hallek
Starszy specjalista ds. infrastruktury
Izabela Kaźmierska
Specjalista ds. obsługi sekretariatu
Magdalena Kwasik
Instruktor techniczny

Stanowisko ds. lasów niepaństwowych

Witold Milczarek
Starszy specjalista SL ds. lasów niepaństwowych

Stanowisko ds. spraw pracowniczych

Małgorzata Czarnecka - Bouchiker
Starszy specjalista ds.pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Miszczyk
Komendant
Adam Gomółka
Strażnik Leśny
Marcin Smoleński
Strażnik Leśny

Inżynier Nadzoru

Krzysztof Paluch
Inżynier Nadzoru

Ochrona Danych Osobowych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych