Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Mińsk
Nadleśnictwo Mińsk
25 759 35 25
25 759 35 26

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41
05-300 Mińsk Mazowiecki
Konto bankowe:
Bank PeKaO S.A. I/O Mińsk Mazowiecki 
Nr rachunku: 44124027021111000030484641

Nadleśniczy
mgr inż. Piotr Serafin
25 759 35 25
Z-ca Nadleśniczego
mgr inż. Robert Milewski
25 759 35 25
Główny Księgowy
Agnieszka Kaczan-Delegacz
25 759 35 25
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Krzysztof Paluch
25 759 35 25

Dział gospodarki leśnej

mgr inż. Robert Milewski
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 25 759 35 25
mgr inż. Neoniła Selwestruk
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania i selekcji
mgr inż. Karol Jabłoński
Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania, leśnej mapy numerycznej i informatyki
mgr inż. Agata Wysocka
Specjalista SL ds. Marketingu
mgr inż. Jacek Wąsowski
Starszy specjalista SL ds. użytkowania i ochrony lasu oraz edukacji

Księgowość

Agnieszka Kaczan Delegacz
Główny Księgowy
Dorota Gańko
Starsza Księgowa
Beata Zajma
Księgowa
Zbigniew Sadoch
Kasjer

Dział administracji

mgr inż. Karolina Jabłońska
Sekretarz
Piotr Hallek
Starszy specjalista ds. infrastruktury
Izabela Kaźmierska
Instruktor techniczny

Stanowisko ds. lasów niepaństwowych

mgr inż. Witold Milczarek
Starszy specjalista SL ds. lasów niepaństwowych

Stanowisko ds. spraw pracowniczych

Małgorzata Czarnecka - Bouchiker
Starszy specjalista ds.pracowniczych

Posterunek Straży Leśnej

Dariusz Miszczyk
Komendant
Adam Gomółka
Strażnik Leśny
Marcin Smoleński
Strażnik Leśny

Inżynier Nadzoru

mg inż. Krzysztof Paluch
Inżynier Nadzoru

Ochrona Danych Osobowych

Patryk Makowski
Inspektor Ochrony Danych