Hodowla lasu

Jednym z głównych działów zajmującym się racjonalnym użytkowaniem i bieżącym odnawianiem zasobów leśnych jest hodowla lasu. Nadleśnictwo średniorocznie odnawia (prowadzi nasadzenia) na powierzchni około 65 ha.

Ochrona lasu

Bliskie sąsiedztwo aglomeracji warszawskiej oraz miast Mińsk Mazowiecki, Kałuszyn i Siedlce, ciągi zabudowy miejskiej i wiejskiej wzdłuż dróg będących przedłużeniem autostrady A-2, obecność dróg mających znaczenie dla transportu międzynarodowego oraz wielu dróg lokalnych, rozbudowana infrastruktura, rozwijająca się turystyka i zagęszczenie ludności mają olbrzymi wpływ na stan środowiska leśnego. Bliskość atrakcyjnych rzek (Liwiec, Świder), położonych nad ich brzegami lasów oraz bogactwo fauny i flory, w połączeniu z sąsiedztwem Warszawy, przyciągają coraz większe grupy turystów.

Użytkowanie lasu

Obecnie roczne pozyskanie drewna wynosi ok 42 200 m3, z czego ok. 22 800 m3 pozyskiwane jest cięciami rębnymi (na powierzchni 80 ha), pozostałe to cięcia pielęgnacyjne na powierzchni ponad 500 ha.

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC i PEFC.