Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Informacje o obiektach wykorzystywanych w edukacji leśnej na terenie Nadleśnictwa Mińsk:

1.  Sala edukacyjna w biurze nadleśnictwa.

2.  Ścieżka Przyrodniczo-Leśna o długości 1,5 km powstała w 2004 r. w leśnictwie Mienia w oddz. 237-238. Początek ścieżki zlokalizowany jest w pobliżu dworca PKP w Mieni. Na trasie ścieżki znajdują się tablice kierunkowe oraz edukacyjne (odnowione w 2012 r.  – współfinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie), przybliżające wybrane zagadnienia leśne. Przy ścieżce znajduje się wiata i miejsce na ognisko.

3.   Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Najstarsza sosna w Polsce" o długości 0,2 km powstała w 2012 r.  w leśnictwie Stankowizna w oddz. 145a. Na trasie ścieżki znajdują się tablice edukacyjne (współfinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie), przybliżające wybrane zagadnienia leśne. Początek ścieżki miejsce postoju, koniec najstarsza sosna w Polsce. - rośnie na granicy Mińska Mazowieckiego przy szosie nad rzeką Srebrną, wiek sosny określono na około 370 lat, wysokość wynosi 22m, a obwód 375 cm.

4.   Leśna Ścieżka Rowerowa wykonana w 2005 r. z myślą o odpoczynku rodzinnym powiązanym z edukacją leśną cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Trasa o długości 13.2 km przebiega przez Uroczysko Mienia (lasy leśnictw Mienia i Piaseczno). Ścieżka jest oznakowana, znajdują się na niej tablice informacyjne, edukacyjne (odnowione w 2012 r.  – współfinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie) oraz tabliczki kierunkowe do miejscowości położonych wokół kompleksu leśnego. Na trasie znajduje się wiata gdzie można się posilić oraz miejsca postoju.

5.   Ścieżka rowerowa w Leśnictwie Jeziorek ma długość 12 km, powstała w 2013 r.. Ścieżka jest oznakowana, znajdują się na niej tablice informacyjne i kierunkowe.

6.   Ścieżka dla ruchu rowerowo – pieszego w Leśnictwie Stankowizna, oddz. 151, 153, 336A (przebieg ścieżki: Mińsk Mazowiecki ul. Siennicka – Marianka, wzdłuż drogi Mińsk Mazowiecki – Siennica). Ścieżka jest oznakowana, znajdują się na niej tablice informacyjne, edukacyjne.

7.    W dniu 10.08.2012 r. w miejscowości Mrozy dokonano uroczystego otwarcia skweru, zbiornika retencyjnego oraz trasy tramwaju konnego odtworzonej po 40 latach przerwy. Tramwaj konny kursował w Mrozach w latach 1902-1967, początek trasy znajduje się naprzeciwko stadionu, w pobliżu stacji kolejowej. Przebieg toru tramwaju konnego zlokalizowany jest w całości na gruntach Lasów Państwowych będących w zarządzie Nadleśnictwa Mińsk, nadleśnictwo udostępniło grunty pod trasę tramwaju nieodpłatnie. Atrakcją przejazdu tramwaju jest to, że jego droga w całości przebiega przez malownicze drzewostany wchodzące w skład rezerwatu przyrody „Rudka Sanatoryjna", powołanego 25.08.1964 r. Odtworzenie historycznej trasy tramwaju odbyło się na podstawie zgody, którą uzyskał Wójt Gminy Mrozy Pan Dariusz Jaszczuk w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.