Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu- Na terenie Nadleśnictwa Mińsk leży większa część Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (27309 ha), natomiast w zarządzie nadleśnictwa jest to 5681,23 ha.

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu- Grunty zarządzane przez nadleśnictwo stanowią 197,03 ha.