Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Mińsk wg stanu na 1.01.2014 r. jest 5 drzew uznanych za pomniki przyrody, zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego i wpisanych do rejestru. Są to sosny (4 szt.), w tym najstarsza sosna w Polsce w wieku około 360 lat, oraz wiąz. W zasięgu działania nadleśnictwa, ale poza gruntami leśnymi znajdują się jeszcze 132 pomniki przyrody, 14 alei drzew, 2 szpalery oraz 7 pomników przyrody nieożywionej.