Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

W zarządzie Nadleśnictwa Mińsk (wg stanu na 1.01.2019 r.) znajduje się 11 rezerwatów przyrody, z czego 5 leśne, 2 przyrody nieożywionej (geologiczne), 3 torfowiskowe i 1 wodny. Stanowią one ponad 9% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

- Rezerwat „Bagno Pogorzel" o lokalnej nazwie „Bagno Pogorzelskie". Powołany Zarządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 11.12.1995 r. (MP nr 2 poz.19) na pow. 48,60 ha.Rezerwat położony jest w gminie Mińsk Mazowiecki w pobliżu wsi Grabina, w leśnictwie Stankowizna.

- Rezerwat „Florianów"- o lokalnej nazwie „Florianów". Powołany Zarządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 8.07.1991 r. (MP nr 25 poz.172) na pow. 406,04 ha.Rezerwat położony jest w gminie Mrozy w leśnictwie Jeziorek.

- Rezerwat „Jedlina"Powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 16.08.1952 r., ze zmianą Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 10.04.1978 r. (MP nr 15, poz. 53) na pow. 70,47ha.Położony jest w gminie Cegłów w leśnictwie Mienia.

- Rezerwat „Rudka Sanatoryjna"o lokalnej nazwie „Rudka"powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 25.08.1964 r. (MP nr 62, poz. 289) na pow.125,64 ha.Położony jest w gminie Mrozy, w leśnictwie Pełczanka.

- Rezerwat „Przełom Witówki"o lokalnej nazwie „Zdroje"powołany Zarządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 11.12.1995 r. (MP nr 5, poz. 54 z 1996 r.) na pow. 92,30 ha* z tego 92,11 ha w Zarządzie nadleśnictwa.Położony jest w gminach Mrozy i Kałuszyn, w leśnictwie Pełczanka.

- Rezerwat „Wólczańska Góra"o lokalnej nazwie „Górka"powołany Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 16.01.1978 r. (MP nr 4, poz. 20) na pow. 4,72 ha stanowiącej w całości powierzchnię leśną.Położony jest w gminie Siennica, w leśnictwie Siennica w uroczysku Wólka Dłużewska II.

- Rezerwat „Rogoźnica"o lokalnej nazwie „Borki"został powołany Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21.12.1998 r. (Dz. U. nr 161, poz. 1099) na pow. 77,89 ha.Położony jest w gminie Mrozy, w leśnictwie Jeziorek.

- Rezerwat „Torfowisko Jeziorek"– został powołany 31.10.2012 r. Zarządzeniem 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rodzaj – torfowiskowy, typ – fitoconetyczny, podtyp – zbiorowisk nieleśnych. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych kompleksu wodno-torfowiskowego, z przyległymi borami bagiennymi oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia 6,80 ha. Rezerwat położony jest w gminie Mrozy w leśnictwie Jeziorek.

- Rezerwat „Torfowisko Zawały"– został powołany 31.10.2012 r. Zarządzeniem 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rodzaj – torfowiskowy, typ – fitoconetyczny, podtyp – zbiorowisk nieleśnych. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych kompleksu wodno-torfowiskowego, z przyległymi borami oraz stanowiskami chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Powierzchnia 6,28 ha. Rezerwat położony jest w gminie Dobre w leśnictwie Dobre.

- Rezerwat „Barania Ruda” - został powołany 10.02.2015 r. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rodzaj leśny, fitocenotyczny, podtyp zbiorowisk leśnych. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kompleksu olsów z fragmentami łęgów olszowo-jesionowych i turzycowisk. Powierzchnia 52,94 ha. Rezerwat położony jest w gminie Mrozy w leśnictwie Jeziorek.

Rezerwat „Rzeka Świder". Utworzony Zarządzeniem Ministra LiPD z dnia 16.01.1978 roku na powierzchni 238 ha. Jest to rezerwat krajobrazowy, a celem ochrony jest rzeka Świder i Mienia z licznymi przełomami, zakolami i wodospadami oraz nadbrzeżną roślinnością wraz z pasem terenów nadbrzeżnych o szerokości 20 m z każdej strony koryta rzeki.