Aktualności Aktualności

Powrót

SprzątaMY

SprzątaMY

Razem #sprzątaMY polskie lasy

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie
na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek
20 września
, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY.

Nadleśnictwo Mińsk zaprasza do wzięcia udziału w akcji „sprzątaMY” polskie lasy z Prezydentem już w najbliższy piątek. Zbiórka wszystkich chętnych odbędzie się na końcu ul. Sportowej przy szlabanie o godzinie 10.00. Teren na którym będziemy zbierać śmieci oraz miejsce składowania worków zaznaczono na mapie.

Osoby do kontaktu:

  • Biuro Nadleśnictwa – Izabela Kaźmierska (25) 759 35 25
  • Leśniczy Leśnictwa Stankowizna – Piotr Olkowicz 693 450 558
  • Podleśniczy Leśnictwa Stankowizna – Anna Olczak 693 450 135
  • Strażnik Leśny – Dariusz Miszczyk 601 966 116
  • Strażnik Leśny – Adam Gomółka 607 966 116.

Nadleśnictwo zapewnia worki, rękawiczki jednorazowe oraz mapy.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś
z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych
i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.

Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy