Leśnicy Nadleśnictwa Mińsk w obchodach uroczystości 100–lecia Odzyskania Niepodległości.

       9 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość 100–lecia Odzyskania Niepodległości przy Pomniku Trzy Krzyże znajdującym się w uroczysku Mienia. Organizatorem tego patriotycznego wydarzenia był Nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk i Wójt Gminy Cegłów. Przed mogiłą powstańczą z 1831 i 1863 r., upamiętnioną trzema drewnianymi krzyżami i obeliskiem (odnowionymi w 2018 r. staraniem leśników) zebrali się mieszkańcy okolicznych miejscowości, młodzież ze szkół w Cegłowie i Wiciejowie, pracownicy UG w Cegłowie, duszpasterze, Ochotnicza Straż Pożarna,  leśnicy. Wartę honorową przed pomnikiem wystawiła Żandarmeria Wojskowa. Na miejscu udekorowanym flagami narodowymi i symbolami Lasów Państwowych złożono wiązanki i zapalano znicze dla uczczenia pamięci tych, którzy oddali życie za wolność Rzeczypospolitej.

          Następnie zgromadzeni przemaszerowali do położonego w pobliżu Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” gdzie uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiciejowie i zespołu „Zorza”.

10 listopada 2018 r. odbył się VII Cegłowski Bieg Niepodległości na terenie leśnictwa Mienia. Bieg organizowany wspólnie z Gminą Cegłów i Klubem „Dreptak”.

         11 listopada 2018 r. odbyły się w Mińsku Mazowieckim  uroczystości 100–lecia Odzyskania Niepodległości i 100–lecia powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Po mszy św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji  100–lecia Odzyskania Niepodległości, obecni na wydarzeniu, w ty i my leśnicy przemaszerowali do Muzeum 7 PUL, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości: odsłonięcie dzwonu niepodległości oraz składanie wiązanek pod obeliskiem.        

         Jesteśmy dumni, że w tym niepowtarzalnym dniu byliśmy obecni, mogliśmy wspólnie odśpiewać Hymn Państwowy i oddać cześć tym, którzy w powstaniach, wojnach, obozach i więzieniach złożyli największą ofiarę za wolność i niepodległość naszej ojczyzny.