Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnictwa wynosi obecnie 57 lat. Wzrósł więc o 3 lata w stosunku do przeciętnego wieku na 1 stycznia 2006 r. Obecnie przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 213 m3/ha, czyli wzrosła o 7 m3/ha w stosunku do zasobności sprzed 5 lat.

Porównując układ siedlisk ze składem gatunkowym drzewostanów można zauważyć, iż w Nadleśnictwie Mińsk gatunki rosną na właściwych siedliskach.