Aktualności Aktualności

Powrót

Zaproszenie do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy

Zaproszenie do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy

Zaproszenie do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy

 

W związku z potrzebą zapewnienia udziału społeczeństwa w procesie decyzji w odniesieniu do środowiska w procedurze sporządzania projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwo Mińsk zaprasza zainteresowanych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy (ZLW).

Zadaniem zespołu będzie m.in. opiniowanie:

  1. Założeń do projektu planu urządzenia lasu.

  2. Propozycji wyróżnienia obszarów o szczególnym znaczeniu dla lokalnej społeczności.

  3. Potrzeb w zakresie turystycznego zagospodarowania lasu.

Praca w zespole ma charakter pracy społecznej i nie przewiduje się za nią wynagrodzenia.

Spotkania Zespołu będą organizowane w siedzibie nadleśnictwa.

Chęć wzięcia udziału w pracach zespołu prosimy zgłaszać na adres e-mail: minsk@warszawa.lasy.gov.pl. W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko  oraz adres mailowy do korespondencji osoby, która będzie chciała wejść w skład zespołu.

Ze względu na pilność sprawy czekamy na zgłoszenia do dnia 10 czerwca 2024 r.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy