Aktualności Aktualności

Powrót

Cennik detaliczny na drewno

Cennik detaliczny na drewno

Komunikat

 

dotyczy tymczasowych zasad sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Mińsk

 

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19, sprzedaż detaliczna odbywa w następującym trybie:

  1. Klient ilość i rodzaj drewna deklarowanego do zakupu powinien uzgodnić telefonicznie z leśniczym, który określa należność do zapłaty i przekazuje taką informację do nadleśnictwa podając dane klienta, ilość i wartość brutto zamawianego do zakupu drewna.
  1. Zapłata za zakupiony surowiec drzewny powinna odbywać się wyłącznie przelewem na konto Nadleśnictwa Mińsk:

Bank Pekao S.A. 44 1240 2702 1111 0000 3048 4641

  1. Po potwierdzeniu przez dział księgowości wpłaty na konto nadleśnictwa informacja ta zostaje przekazana leśniczemu.
  1. Leśniczy, który otrzymał z nadleśnictwa informację o wpłacie należności jest zobowiązany do telefonicznego umówienia się z klientem na wydatek drewna.
  1. Leśniczy podczas wydatku drewna przekazuje klientowi asygnatę i paragon zachowując od niego bezpieczną odległość 1-1,5 m, w przypadku gdy klient wnosi o wystawienie faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a faktura wysyłana pocztą lub elektronicznie na podany adres.
  1. Przy podpisywaniu, odbiorze i wydawaniu dokumentów zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, a po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem dokumentów rozchodowych zaleca się dezynfekcję rąk.