Aktualności Aktualności

Powrót

Projekt edukacyjny „Czyste lasy Mińskie – etap II”

Projekt edukacyjny „Czyste lasy Mińskie – etap II”

Nadleśnictwo Mińsk podpisało umowę na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pt. Projekt edukacyjny „Czyste lasy Mińskie – etap II".
Za dotację nadleśnictwo uzupełniło swoją bazę edukacyjną o następujące elementy:

- Tablica multimedialna - śpiewające ptaki

- Megapuzzle- segregacja śmieci

- Zestaw multimedialny – ptaki, ssaki, płazy

- Zestaw tablic magnetycznych – różna tematyka

- Makiety grzybów, zwierząt

- ABC przyrody – czas rozkładu odpadów, ptak, ssaki

- Tropy zestaw nr 1.

Posiadanie szerokiej gamy środków przekazu daje możliwość łatwiejszego i pełnego osiągnięcia sukcesu w prowadzonej działalności edukacyjnej oraz ukształtowanie i utrwalenie aktywnych postaw, pozytywnych nawyków proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym naciskiem na problem zaśmiecania i zagospodarowania odpadów. Powoduje, że odbiór naszego zamierzenia będzie atrakcyjniejszy dla grup zgłaszających chęć z korzystania z naszej oferty edukacyjnej.