Aktualności Aktualności

Powrót

Komunikat

Komunikat

Dotyczy środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

 

Nadleśnictwo Mińsk informuje, iż ze względu na sytuacje epidemiologiczną związaną z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, uwzględniając sugestie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz realizując polecenie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych, zawiesza do odwołania wszelkie imprezy masowe, konferencje naukowe, zajęcia edukacyjne i tym podobne wydarzenia z udziałem osób z zewnątrz.

   Nadleśnictwo Mińsk informuje również, że kancelarie leśnictw oraz specjaliści ds. lasów niepaństwowych w gminach  do odwołania nie będą przyjmować interesantów.

Jednocześnie bardzo prosimy o maksymalne wykorzystanie środków komunikacji na odległość (e-mail, telefon, bankowość internetowa)