Sprzedaż sadzonek Sprzedaż sadzonek

Cennik detaliczny na choinki 2022

Cennik detaliczny na choinki 2022.

Cennik detaliczny na drewno Cennik detaliczny na drewno

Cennik detaliczny na drewno

Komunikat

 

dotyczy tymczasowych zasad sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Mińsk

 

Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19, sprzedaż detaliczna odbywa w następującym trybie:

  1. Klient ilość i rodzaj drewna deklarowanego do zakupu powinien uzgodnić telefonicznie z leśniczym, który określa należność do zapłaty i przekazuje taką informację do nadleśnictwa podając dane klienta, ilość i wartość brutto zamawianego do zakupu drewna.
  1. Zapłata za zakupiony surowiec drzewny powinna odbywać się wyłącznie przelewem na konto Nadleśnictwa Mińsk:

Bank Pekao S.A. 44 1240 2702 1111 0000 3048 4641

  1. Po potwierdzeniu przez dział księgowości wpłaty na konto nadleśnictwa informacja ta zostaje przekazana leśniczemu.
  1. Leśniczy, który otrzymał z nadleśnictwa informację o wpłacie należności jest zobowiązany do telefonicznego umówienia się z klientem na wydatek drewna.
  1. Leśniczy podczas wydatku drewna przekazuje klientowi asygnatę i paragon zachowując od niego bezpieczną odległość 1-1,5 m, w przypadku gdy klient wnosi o wystawienie faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a faktura wysyłana pocztą lub elektronicznie na podany adres.
  1. Przy podpisywaniu, odbiorze i wydawaniu dokumentów zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, a po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem dokumentów rozchodowych zaleca się dezynfekcję rąk.