Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Mazowiecki Park Krajobrazowy został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach w 1986 r. (Uchwała nr XV/75/86; Dz. Urz. Woj. Siedleckiego nr 6 poz. 57) oraz Radę Narodową Miasta Stołecznego Warszawy w 1987 r. (Uchwała nr 207; Dz. Urz. Woj. Stoł. Warszawskiego z 1988 r. nr 9 poz.81) nowelizowane Rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego z 30.06.1998 r. Po 1.01.2001 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporządzenie Nr 38a (z 24.01.2001 r.) będące nowelizacją i ujednoliceniem przepisów w sprawie utworzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz nadał parkowi imię Czesława Łaszka (byłego Konserwatora Przyrody). Obszar parku obejmuje gminy: Warszawa Wawer, Wesoła, Józefów, Otwock, Wiązowna, Karczew, Celestynów, Kołbiel (617 ha park, 779 ha otulina parku), Osieck, Sobienie Jeziory, Pilawa. Granicami parku objęto obszar 23702 ha, a jego otulina obejmuje obszar 7992 ha.