Zanocuj w lesie

PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE MIŃSK

Lasy Państwowe wyznaczyły w każdym z 429 nadleśnictw specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Nadleśnictwo Mińsk na swoim terenie wyznaczyło dwa takie obszary pierwszy w leśnictwie Poręby, drugi w leśnictwie Jeziorek.

Leśnictwo Poręby

Leśnictwo Poręby należy terytorialnie do gmin Stanisławów i Poświętne. Położone jest w północno – zachodniej części Nadleśnictwa Mińsk.

Leśnictwo sprawuje nadzór nad lasami o łącznej powierzchni 2960 ha, z czego 1856,70 ha to lasy niepaństwowe, położone na terenie gminy Poświętne. Tam też usytuowane są uroczyska: Klucz Ręczajski, Nadbiel i Czubajowizna. Czwarte uroczysko – Poręby, znajduje się w obszarze gminy Stanisławów. Siedliska lasowe, które tworzy głównie bór świeży (85%) zdominowała sosna, stanowiąca aż 98% leśnego drzewostanu. Tę niemal monokulturę, typową dla krajobrazu Mazowsza, wzbogacają w nikłym procencie: brzoza, świerk, dąb, olsza i osika.

 

Mapa przygotowana dla Was obszaru w Leśnictwie Poręby:

 

Leśnictwo Jeziorek

Leśnictwo Jeziorek, zajmujące powierzchnię 1644,21 ha położone jest w całości na terenie Gminy Mrozy. Położone jest w południowo – wschodniej części Nadleśnictwa Mińsk. Tereny te cechuje ogromna różnorodność pod względem siedliskowym i drzewostanowym.

 

Na charakter obszaru wpływa występowanie licznych olesów i bagien, same zaś lasy otaczają setki hektarów, często zdziczałych, łąk porośniętych wierzbami.

Ukształtowanie terenu i porastająca je flora stwarzają dogodne warunki rozwoju i bytowania łosia, jelenia, sarny i dzika. Często spotyka się tu zaskrońce i żmije. Stawy hodowlane Rudka, położone w okolicy wsi Kamieniec, są z kolei rajem dla ptaków. Jednak najcenniejsze formy chronione są w trzech rezerwatach przyrody: „Florianów”, „Rogoźnica” i „Torfowisko Jeziorek”, „Barania Ruda”, których łączna powierzchnia wynosi 543 ha.

Na uwagę zasługują również pomniki przyrody, występujące najliczniej w pięknym, zabytkowym parku w Kuflewie, w dębowych i lipowych alejach.

Na terenie leśnictwa nie brakuje także miejsc związanych z historią i tradycją; i tak w oddziale 185a spotkać można drewniany krzyż z września 1939 roku, w oddziale 221p, otoczony zielenią stoi pomnik, tzw. „Biały Słup”, w oddziale 225Aa figura św. Antoniego.

 

Mapa przygotowana dla Was obszaru w Leśnictwie Jeziorek:

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

oraz z poziomu aplikacji mBDL (android lub  iPhone), z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony);
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą;  na terenie Nadleśnictwa Mińsk nie ma wyznaczoncyh miejsc do rozpalenia ognia, ale dopuszcza możliwość uzywania kuchenek gazowych na obszarze objetym programem.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem;
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu;
  5. Listę oddziałów leśnych, na których prowadzone są prace z zakresu gospodarki leśnej w bieżącym miesiącu na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” (dostępne są w załączniku na dole strony). Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!
  6. Terminy polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin, dostępne są w załączniku na dole strony. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  7. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: minsk@warszawa.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi. 

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Izabela Kaźmierska izabela.kazmierska@warszawa.lasy.gov.pl; 531 060 011.

 

 Nadleśnictwo Mińsk przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.