Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

W 1951 roku przeprowadzono prace związane z prowizorycznym urządzaniem lasu i opracowano plan na okres od 1.01.1952 r. do 31.12.1961 r. Opisu lasu dokonano metodą siedliskowo-drzewostanową.

W 1964 roku przeprowadzone zostało definitywne urządzanie lasu oraz opracowano plan na okres 1.10.1964 r. – 30.09.1974 r.

W roku 1974 opracowano plan I rewizji planu u.l. na okres 1.10.1974 r. do 30.09.1984 r.

W roku 1986 przeprowadzono urządzanie w ramach II rewizji planu u.l. i opracowano plan na okres 1.02.1986 r. do 31.12.1995 r.

W roku 1995 przeprowadzono urządzanie w ramach III rewizji planu u.l. i opracowano plan na okres 1.01.1996 r. do 31.12.2005 r.

W roku 2005 przeprowadzono urządzanie w ramach IV rewizji planu u.l. i opracowano plan na okres 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r.