Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Obecnie roczne pozyskanie drewna wynosi ok 42 200 m3, z czego ok. 22 800 m3 pozyskiwane jest cięciami rębnymi (na powierzchni 80 ha), pozostałe to cięcia pielęgnacyjne na powierzchni ponad 500 ha.

Prace pozyskaniowe wykonywane są przy pomocy pilarek mechanicznych lub mechanicznie przy pomocy harwesterów. Zrywka przy pomocy ciągników z przyczepami z chwytakami hydraulicznymi lub forwarderów (specjalistyczny ciągnik zrywkowy).

Od momentu powstania Nadleśnictwa Mińsk, w wyniku prawidłowej gospodarki leśnej, stale wzrasta zasobność drzewostanów i ich średni wiek, wyżej wymienioną tendencję prezentuje tabela:

Stan na Zasobność m3/Ha Średni wiek drzewostanów
1.10.1964 r. 90 32
1.10.1974 r. 114 40
1.02.1986 r. 136 42
1.01.1996 r. 167 48
1.01.2006 r. 206 54
1.01.2016 r. 252 59